عقد آریایی و همه چیز در مورد آن

همه چیز در مورد عقد آریایی
تقریبا همه ما جمله انکحتک و زوجتک نفسی الی صداق المعلوم... که موقع عقد شرعی میان زوجین جاری می شود را می شناسیم.
امروزه نوعی عقد به میان آمده است که به آن عقد آریایی می گویند. در این عقد فقط و فقط از کلمات فارسی استفاده می شود. در واقع پیش از انجام این عقد، بایستی عقد عربی و شرعی را انجام دهید و به هم محرم شوید.
در حقیقت عقد آریایی یک نوع عقد تشریفاتی و فرمالیته هست که بیشتر جوانها به آن علاقمند شده و دوست دارند آن را انجام بدهند. در واقع دوست دارند به روش نیاکان این آیین را اجرا کنند.
عروس و داماد طی این عقد لباس سفید به تن کرده و گل به گردنشان می آویزند. این رسم آیین زرتشتی می باشد که در هند و پاکستان نیز به همین روش برگزار می شود.

اتاق عقد جردن


سوگند پیمان داماد
در آغاز کار، نام داماد در نزد انجمن گفته می شود که آیا به طراوت بهاران سوگند یاد می کنی تا همواره آنچه بر خود روا می داری بر همسر خویش روادار داری و آنچه بر خود نمی پسندی بر او نیز نپسندی؟ برای او شویی وفادار و برای فرزندانت پدری خردمند و راهگشا باشی؟ و داماد می گوید: سوگند یاد می کنم.
سوگند پیمان عروس
نام عروس در نزد انجمن بیان می شود و سوگندنامه همانند این جمله بیان می شود که: آیا یه سرسبزی و باروری تابستان سوگند یاد می کنی تا با همسر خود مهربان و همدل باشی و غرور و احترام او را پیوسته به جای بیاوری؟ نیاز او را نیاز خود و در بی نیازی و بی آزی همساز او باشی؟ و عروس می گوید: سوگند یاد می کنم.
سوگند ازنو برای داماد
نام داماد در نزد انجمن گفته می شود که آیا به رنگارنگی پاییز سوگند یاد می کنی تا دستیار و پشتیبان او در شادی ها و غم ها، تندرستی و بیماری و دارایی و ناداری، بانوی خودت را در تنهایی و بین انجمن مانند گوهری یگانه پاس داری؟ و داماد می گوید: سوگند یاد می کنم.
سوگند ازنو برای عروس
نام عروس در نزد انجمن گفته می شود که: آیا به سپیدی و پاکی زمستان سوگند یاد می کنی که پیوسته اجاق گرمی بخش بختتان را سرشار از روشنایی نگه داری و برای فرزندانت مادری دلسوز و مهربان باشی؟ که به خانه ات شادی و گرمی ببخشی و و هرچه که می توانی در پاکی آن به کار بگیری؟
عروس می گوید: سوگند یاد می کنم.
پس از پیمان بان، داماد این جملات را ازنو تکرار می کند.
به نام نامی یزدان
تو را من برگزیدم از میان این همه خوبان
برای زیستن با تو، میان این همه گواهان
بر لب آرم این سخن با تو، وفادار خواهم ماند
در هر لحظه، در هرجا، پذیرا می شوی آیا؟
عروس این جملات را پس از پیمان بان تکرار می کند.
به نام نامی یزدان
پذیرا می شوم مهر تورا از جان، هم اکنون
باز می گویم میان انجمن با تو، وفادار تو خواهم ماند
در هر لحظه، در هر جا
پیمان بان می گوید
شادباش ما و انجمن را پذیرا باشید.
به نام دادار نیک اندیش، پروردگار دانا و توانا، ای یزدان پاک، ای دگرگون ساز دلها و روشنی بخش چشمها، ای به آیین گرداننده شبان و روزان، ای سامان بخش نابسامانیها و ای زداینده پریشانی ها، ای هستی ده و هستی بخش، تو را سپاس می گوییم که به این دو یار مهربان، مهربانی خودت را ارزانی داشته ای تا زندگانی شان را با پیوند دستان و دلهایشان آغاز نمایند.
ای آگاه ترین آگاهان
ستیزها، ناپاکی ها، شکنجه ها و رنج های زمانه را از آنها دور کن و دروازه های خوشبختی، نیکی و به زیستی را روی آنها باز کنی.
هر روزشان را مانند امروز گرم و درخشان و شاد ساز.
سفره زندگی شان را همیشه گسترده و پربرکت بدار.
فرزندانی را به آنها ببخشای تا با نیکی در گفتار، کدرار و رفتار در پیشرفت خانواده و جهان خودشان تلاش کنند.
عشق و مهر این خانواده را به پایداری دماوند، به شفافیت دریاها، به تازگی باران، به نسیم بهاری، به سرسبزی جهان و به نرمی گلها و روشنایی خورشید، همیشه پا برجا نگه بدار.

سفره تاق عقد


پروردگارا، سرنوشتشان را بلندای آبی رنگ آسمان، آرامش آنها را به لطافت گندم زارهای دشت مغان و مهر آنها را به پهنای دریای پارس و غرور آنها را بزرگی ستیغ های بی راه البرز بدار تا در پرواز زندگی مانند عقابان تیز پرواز زاگرس پشتیبان و یکدل، همبال یکدیگر باشند و آشیان خود را از دسترس بدخواهان دور بگذارند.
پروردگارا، جام گذشت، پاکی، عشق، همدلی، مهرورزی، پیروی، احترام، همدردی را بین این دو یار نشکن و آن را همیشه لبریز و جاوید نگه دار.
پروردگارا، هر روزشان را روزی نو و شب هایشان را سرشار از ستاره و مانند مهتاب پاییزی درخشان کن. طلوع هر بامداد زرینت را به نگاه پر مهرشان ببخشای تا با عشق خودشان گرما بخش وجود هم باشند. سالهای زندگی شان را پایدار و پایبندی به همسر را درونشان جاویدان نگه دار.
پروردگارا، دروغ، کج اندیشی اهریمنی، دروغ، ناسازگاری، کینه را از درون آنها دور کن و مشعل مهر و راستی، یکدلی و خرمی اهورایی را در دلهای آنها بیفروز. باشد که مانند نیاکان مهرآیین خود، ستایشگر تو باشند و نیکی ها، زیبایی ها، پاکی ها و سپیدی های تو را همیشه به یادشان بسپارند.
پروردگارا، چنان فرما که شقایق خودروهای دشتهای دور، در هنگامه رقص با نسیم بهاران قصه گوی مهرشان باشند و گل های کوهی روییده در کنار سنگهای تفته از آفتاب در چشم انداز جویبارهای زلال و لغزنده یادآور سوگند و وفاداریشان به یکدیگر شوند.
گواهان سوگند
به عنوان سپندارمذ، الهه مادر زمین، میترا الهه پیمان دوستی و مهر، آناهیتا الهه آب و نعمت، شایسته است سه بانو برای بر زبان راندن پیمان حضور داشته باشند و قند را بسابند.
یکی از این سه بانو، کاسه عسل در دست، یکی حلقه داماد در دست و بانوی سوم، حلقه عروس در دست با پیمان بان همراهی کنند.
گواهی می دهم پیمان بستن شما را،
شادکام و خوشبخت باشید. پس از پیمان بستن عروس و داماد، هر یک این جمله را به زبان می آورند.

اتاق عقد آریایی

 

 

سفره عقد

 

سفره عقد ایرانی

 

عقد آریایی

 

باغ تالار تاجتشریفات مجالس

پربازدیدترین مطالب